Öljysäiliön tarkastus sekä käytöstä poisto

Kun teetät öljysäiliöiden huollon sekä puhdistuksen säännöllisesti, lisäät säiliön käyttöikää. Myös säiliön öljypolttimon toiminta tehostuu, kun säiliössä olevat epäpuhtaudet sekä vesi poistetaan. Öljysäiliöt tulisi tarkastaa noin. 5 vuoden välein. Tervetuloa lukemaan blogia, tällä kertaa aiheenamme on öljysäiliöiden tarkastukset. Täysin uudet öljysäiliöt tulee tarkastaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua niiden käyttöönotosta. Kun säiliön on tarkastettu, määritellään sille seuraava suositeltava tarkastusajankohta.

Öljysäiliön tarkastuksen eteneminen

Jokainen öljysäiliön tarkastus aloitetaan tyhjentämällä säiliö pumppaamalla öljysäiliössä oleva öljy huoltoautossa olevaan säiliöön. Säiliöön jää lietettä, roskia sekä kondenssivettä, ne imetään myös pois huoltoauton jätesäiliöön. Tämän jälkeen öljysäiliö puhdistetaan ja kuivataan hyvin. Kun säiliön on tyhjennetty ja puhdistettu voidaan sillä tehdä kuntotarkastus. Tavoitteena on määrittää öljysäiliön kuntoluokka. Kuntoluokka määräytyy säiliön iän ja korjaustarpeen mukaan. Hitsaussaumat tutkitaan sekä seinämissä mahdollisesti olevien syöpymien syvyys mitataan. Paluuputken tiivisteet tarkastetaan käyttämällä paineilmakonetta sekä myös säiliön ylitäytön estin tutkitaan. Joskus on myös aiheellista tiivistää huoltoluukku.

Tarkistuksen jälkeen käyttökelpoinen öljy pumpataan takaisin öljysäiliöön. Säiliön koosta riippuen tarkastukseen ja huoltotöihin menee aikaa muutamia tunteja. Öljysäiliön tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, siihen kirjataan tiedot säiliön kunnosta sekä kerrotaan millaisia toimenpiteitä säiliölle on tehty. Öljysäiliön tarkastuksesta huolehtiva yritys toimittaa tämän pöytäkirjan asiakkaalle erikseen. Yleensä kopio säiliöpöytäkirjasta toimitetaan myös sijaintikunnan paloviranomaisille. 

Öljysäiliön käytöstä pois ottaminen

Öljysäiliö poistetaan käytöstä jos se on jo huonokuntoinen tai jos halutaan vaihtaa lämmitysjärjestelmää. Mikä onkaan syy säiliön poistoon, tulee seurata oman kotikuntansa ympäristösuojelumääräyksiä. Vaihtoehtona on, joko kaivaa vanha öljysäiliö pois maaperästä tai täyttää se hiekalla ja jättää se paikoilleen.
Molemmissa tapauksissa kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin on kirjattu, että kiinteistön haltialla tai omistajalla on velvollisuus huolehtia käytöstä poistetusta öljysäiliöstä. Jos olet kiinteistön haltia tai omistaja, tarkasta ajankohtaiset määräykset kaupungin tai kunnan ympäristöviranomaisilta.

Ennen säiliön poistamista käytöstä, se tulee tyhjentää öljystä sekä öljypitoisesta lietteestä, tuulettaa sekä puhdistaa sisäpuolelta. Tiesithän myös että säiliön puhdistuksen voi tehdä ainoastaan Turvatekniikan keskuksen hyväksymä toiminnanharjoittaja, kuten Kuljetus Team Virtanen Oy. Myös poistotarkastuksesta tehdään pöytäkirja, joka toimitetaan sekä kiinteistön haltialle että kunnan paloviranomaisille. Säiliöiden poistosta maaperästä huolehtivat paikalliset maarakennusliikkeet.


jaa