Senioriskootteri turvalliseen ja ympäristöystävälliseen liikkumiseen

Ikääntyessä tapahtuu paljon muutoksia ja yksi niistä voi olla ajokyvyn heikentyminen. Ajokyvyn heikentymiseen kannattaa varautua ajoissa miettimällä esimerkiksi vaihtoehtoisia kulkuneuvoja autolle. Ajokykyyn voi myös vaikuttaa merkittävästi myös heikentynyt terveydentila tai ajokunto voi myös hetkellisesti heikentyä esimerkiksi lääkkeiden, väsymyksen tai olo voi joskus myös muuten tuntua poikkeavalta. Markkinoille on tullut paljon erilaisia sähköisiä liikkumisvälineitä, joista osa on suunniteltu nimenomaan ikääntyneitä ajatellen. Laitteisiin kannattaa tutustua huolella ja harkita, mikä niistä olisi mahdollisesti sopiva vaihtoehto. Tarjolla olevia laitteita ovat esimerkiksi sähköskootteri, sähkömopo, senioriskootteri ja jalankulkua avustavat tai korvaavat välineet.

Sähköiset liikkumisvälineet luokitellaan eritavoin ominaisuuksista riippuen

Sähköistä liikkumisvälinettä hankkiessa kannattaa selvittää esimerkiksi mihin luokkaan se kuuluu; siihen vaikuttavat muun muassa laitteen enimmäisnopeus, teho ja sen mitat. Ominaisuuksista riippuen laitteet luokitellaan erilailla ja se määrittää esimerkiksi sen, missä laitteella voi ajaa, mitä teknisiä vaatimuksia sille on asetettu, mitkä liikennesäännöt sitä koskevat ja tarvitseeko siihen hankkia liikennevakuutus.

Jalankulkua avustaviin laitteisiin kuuluvat muun muassa tasapainotetut yksi- tai useampipyöräiset laitteet, kuten tasapainoskootterit eli leijulauta/huuveri, sähköpotkulaudat ja muut vastaavat sähkömoottoriset kulkuvälineet. Nämä liikkumisvälineet rinnastetaan liikenteessä jalankulkijoihin, mutta niiden nopeus täytyy sovittaa tilanteen mukaan. Näissä laitteissa voi olla tehoa maksimissaan 1 kW ja niiden maksiminopeus saa olla enintään 15 km/h. Näille jalankulkua avustaville laitteille ei tarvitse ottaa liikennevakuutusta.

Kevyisiin sähköajoneuvoihin luokitellaan erilaiset itsestään tasapainottuvat laitteet, kuten henkilökuljettimet, sähköpotkulaudat, iäkkäiden tai liikuntarajoitteisten käyttöön suunnitellut kolmi- tai nelipyöräiset skootterit kuten senioriskootterit, sähkörollaattorit sekä muut vastaavat kulkuvälineet. Näiden laitteiden teho saa olla maksimissaan 1 kW ja niiden maksiminopeus saa olla enintään 25 km/h. Kevyisiin sähköajoneuvoihin käytetään pääsääntöisesti polkupyöräilijän liikennesääntöjä ja niillä tulisi liikkua pääosin pyörätiellä, mutta kävelyvauhtia liikuttaessa laitteilla voi myös käyttää jalkakäytävää.

Sähköavusteisiin polkupyöriin, sovelletaan myös polkupyörän liikennesääntöjä ja niille ei tarvitse ottaa liikennevakuutusta. Sähkömoottorilla varustettu polkupyörä, joilla voi liikkua yli 25 km/h on rekisteröitävä mahdollisesti mopoksi ja sille täytyy ottaa liikennevakuutus.

Senioriskootterit auttavat arjen askareiden toimittamisessa ajokyvyn heiketessä

Valitsitpa minkä tahansa sähköisen kulkuvälineen, kannattaa sen toimintaan perehtyä huolellisesti ennen liikenteeseen menoa, paikassa jossa sen voi tehdä turvallisesti. Senioriskootteri on turvallinen valinta arjen liikkumiseen ajokyvyn heiketessä. Skootteria tai muuta kulkuvälinettä valitessa kannattaa myös kysyä neuvoa asiantuntevalta ammattilaiselta.

Lisätietoa senioriskoottereista voit lukea esimerkiksi Juro Sähköajoneuvot Oy sivuilta.


jaa